Meist

MTÜ Savipere on loodud 23. augustil 2016 Haapsalu Kutsehariduskeskuse puit- ja kiviehitiste restaureerimiskursuse õppurite poolt. MTÜ Savipere missiooniks on talumajapidamise pärandkultuuri sidumine argipäeva vajaduste ja eluoluga.

Ühingu põhikirjalisteks ees- märkideks on traditsioonilisi eluviise, inimest ning keskkonda säästvate praktikumide viljelemine, mille saavutamiseks teostatakse erinevaid  tegevusi nagu traditsiooniliste ehitusvõtete, materjalide ning pärand-kultuurialaste majapidamistööde tutvustamine jpm.

Pärandkultuuri varamus on olemas tarkused ja teave hoonete rajamisest kuni igapäevase toidulaua katmiseni, mis on jõu- ning taskukohased pea igale leibkonnale. Traditsiooniline eluviis, isegi vaid osaliselt järgides, on inimest, tema närvikava ja ümbritsevat loodust säästev. Samuti omakultuuri taju ja väärtust toetav.  Sellest tulenevalt peame oluliseks traditsiooniliste majapidamisoskuste ja kommete väärtustamist, nende rakendamisvõimaluste esiletõstmist tänaste argipäevatoimetuste tegemisel.

MTÜ loomise ajendiks oli asjaolu, et hetkel pakutavad praktikumid on sageli üheetapilised ning sisaldavad peamiselt vaid konkreetse valdkonna töövõtteid. Palju pakutakse koolitusi esmakatsetajatele, keerulisem on leida “uut” teavet nn harrastajal.

Talumajapidamiste tegemised on olnud läbi aegade praktilist väärtust kandvad, kus igal liigutusel oli oma kindel põhjus, aeg ning meetod. Kaasajal on lisandunud erinevad seadusest tulenevad kohustused ja/või piirangud. Seetõttu on MTÜ Savipere püüd pakkuda terviklikumat lahendust ehk liita praktikale taust ja aluspõhimõtted ning ühendada tihedamalt sarnaste väärtustega ja vaadetega inimesi.